پذيرش تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان
پذيرش تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان
 
به اطلاع كليه واجدين شرايط مي رساند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان(كد محل283) در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد در رشته‌هاي زير دانشجو مي پذيرد:
 
- مشاوره و راهنمايي كد رشته 21603
- مديريت مالي كد رشته 21245
- مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي كد رشته21254
- علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي 20614
 
 روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان
تاریخ : پنج شنبه 9 مهر 1394 ساعت 11:15 | تعداد نمایش : 3138